BLU’S PRIVATLIVSPOLITIK

Velkommen til Blu A/S

 

1.  Indsamling af personoplysninger

Blu vil indsamle og behandle personoplysninger om dig som led i din ansættelse- eller deltagelse hos Blu i overensstemmelse med denne privatlivspolitik for medarbejdere- og deltagere. Der indsamles og indhentes det der vurderes nødvendige som led i administrationen af din ansættelse hos Blu.

Følgende almindelige personoplysninger kan blive behandlet:

 

Almindelige personoplysninger, herunder:

 • Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
 • Fødselsdato
 • Køn
 • Nationalitet
 • Billeder
 • Oplysninger om familie og nærmeste pårørende
 • Detaljer om ansættelsesforholdet:
  • Performance og udvikling, herunder samtaler
  • Uddannelse og specialisering
  • Økonomiske oplysninger, som fx løn og anden kompensation, bonusser, skatteoplysninger, bankkonto, mv.
  • Tidsregistrering
  • Arbejdstilladelser, visa mv.
  • Fravær grundet sygdom, barselsorlov mv.
  • Personalegoder
  • Medarbejderudlæg
  • Rejseadministration
  • Refusion
  • Resultater af personlighedstests
  • Disciplinære sanktioner eller andre forhold

 

Blu vil indsamle disse oplysninger til formål:

 • For at vi kan identificere dig som deltager i castingen og din eventuelle deltagelse i en Blu produktion.
 • For at vi kan vurdere, om du skal deltage i en Blu produktion eller ansættes hos Blu.
 • For at vi kan kontakte dig i tilfælde af, at du går videre i castingprocessen.
 • For at vi kan identificere og overholde den aftale, der er indgået med dig.
 • For at vi kan kontakte dig i forbindelse med eventuel casting til andre Blu produktioner.
 • Verificering af, at du lever op til minimumsalderen for deltagelse i castingen.
 • Overholdelse af gældende lovgivning (fx EU’s Databeskyttelsesforordning) og andre legitime formål.System og applikations adgangsdata
 • System ID
 • LAN ID
 • E-mail konto
 • Chat konto
 • Mainframe ID
 • System passwords
 • Adgangslogs
 • Aktivitetslogs
 • Landekode
 • MAC-adresse
 • IP-adresse

 

 • Blu indsamler og behandler kun dine personoplysninger, hvis dette vurderes nødvendigt i forbindelse med din deltagelse i en produktion eller i dit ansættelsesforhold hos Blu. Grundlaget for behandlingen af størstedelen af de personoplysninger, som Blu indsamler og behandler om dig, er ansættelses- eller deltagerkontrakten, der er indgået mellem dig og Blu, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b eller hvis forpligtelsen udspringer af anden lovgivning, eller som led i vores forfølgelse af en legitim interesse, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 1 og 2.
 • Blu behandler dit CPR-nummer, når dette følger af lovgivningen, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1. Det kan fx være tilfældet i forbindelse med skatteindeholdelse som led i lønudbetaling. Vi kan også behandle dit CPR-nummer, hvis du har givet samtykke til behandlingen, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.
 • Blu kan ligeledes behandle kontaktoplysninger om din familie, venner eller andre pårørende. Dette sker til opfyldelsen af Blu’s legitime interesse i at kunne kontakte dem, fx i tilfælde af akut opstået sygdom eller ulykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi registrerer personoplysninger om dine nærmeste pårørende, er du ikke forpligtet til at give os oplysningerne. Du er selv forpligtet til at sikre opdatering af oplysninger om dine pårørende.
 • Desuden kan vi i nogle tilfælde være nødsaget til at indsamle og behandle særlige kategorier af personoplysninger, herunder helbredsoplysninger. Behandlingen af disse personoplysninger sker, hvis dette er nødvendigt for at iagttage Blu’s forpligtelser som arbejdsgiver, herunder hvis det udspringer af anden lovgivning, eller som led i vores forfølgelse af en legitim interesse, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 1 og 2.
 • Visse behandlingsaktiviteter kræver dit forudgående samtykke, fx brug af billede af dig til markedsføringsformål, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
 • Dine personoplysninger kan også blive behandlet, hvor dette er påkrævet i henhold til lovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c eller for at fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende, jf. artikel 6, stk. 1, litra f og 9, stk. 2, litra f.

 

2.  Tilbagekaldelse af samtykke

 • Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykker, som du har afgivet som led i din ansættelse hos Blu. Tilbagekaldelse af et samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan du kontakte os som angivet nedenfor.

3.  Behandling af personoplysninger

Blu kan behandle dine personoplysninger til følgende formål:

 • Medarbejderadministration, administration og håndtering af kompensation (løn, bonusser, goder mv.), uddannelse og andre HR relateret behandlinger som led i din ansættelse hos Blu
 • Planlægning og administration af Blus arbejdsstyrke, der dækker alle enheder i Blu
 • Udnævnelser, forfremmelser og degraderinger
 • Personlige udviklingssamtaler, vurderinger mv.
 • Analyser og administration af medarbejderens færdigheder, certificeringer, licenser og kompetencer
 • Registrering og vedligeholdelse af ansættelseshistorik, fravær og disciplinærsager
 • Gennemførelse af medarbejdertilfredshedsundersøgelser
 • Administration af medarbejderudlæg
 • Administration af områder, arbejdsmiljø og sikkerhed
 • IT-sikkerhed
 • Levering og support af IT-systemer, brugerprofiler, undersøgelser mv.
 • Håndtering af klager, krav og tvister
 • Overholdelse af lovmæssige krav og andre forpligtelser

4.  Hvem bliver mine personoplysninger delt med?

 • Tredjeparter kan få adgang til dine personoplysninger på baggrund at et kontraktuelt forhold med Blu, når de leverer relevante ydelser til Blu, som fx administration af løn, udlæg og andre oplysninger om kompensation, it-hosting og vedligeholdelse. Sådanne leverandører (databehandlere) vil kun behandle personoplysninger på baggrund af en databehandleraftale og i overensstemmelse med vores instruks.
 • Visse af dine personoplysninger kan også deles med koncernselskaber til administrative formål.
 • Visse personoplysninger vil blive indberettet til offentlige myndigheder, hvis lovgivningen kræver det, fx ved indberetning af skat, eller til private organisationer, fx pensions- og forsikringsselskaber, rejsebureauer, flyselskaber, leasingfirmaer og pengeinstitutter. Behandlingsgrundlaget for sådan videregivelse af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og c samt databeskyttelseslovens § 12, stk. 1 og 2. Personoplysninger, som vi behandler som led i din ansættelse hos Blu, kan videregives til tredjeparter i henhold til lovgivningen, eller hvis du giver Blu samtykke til at videregive dine personoplysninger.

5.  Overførsel af personoplysninger

 • Hvis dine personoplysninger overføres til dataansvarlige eller databehandlere, som er etableret i lande uden for EU/EØS, herunder enheder i koncernen, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel være baseret på EU-Kommissionens standardkontrakter.

6.  Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

 • Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i en periode på 5 år efter ansættelsesophør, medmindre vi er forpligtede til at opbevare dine personoplysninger i en længere periode i henhold til lovgivningen eller med det formål at forsvare et specifikt krav eller en tvist.
 • Bogføringsmateriale skal opbevares i 5 år efter afslutningen af det regnskabsår som de pågældende personoplysninger relaterer sig til i overensstemmelse med bogføringsloven.
 • Nogle personoplysninger, fx resultater af personlighedstests og oplysninger om nærmeste pårørende, slettes straks efter ansættelsesforholdets ophør.
 • Vi er dog berettigede til at behandle og opbevare dine personoplysninger i en længere periode end angivet ovenfor i anonymiseret form, hvilket betyder, at vi ikke længere kan henføre oplysningerne til dig.

7.  Frivillighed

 • Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt.

8.  Sikkerhed

 • Ifølge lovgivningen skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på servere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

9.  Dine rettigheder

 • Med forbehold for visse lovbestemte undtagelser har du ret til at få adgang til de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig. Desuden har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen og anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Derudover har du ret til at anmode om berigtigelse, herunder fuldstændiggørelse, eller sletning af dine personoplysninger, hvis nødvendigt.
 • Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, at vi transmitterer de personoplysninger, du har givet os, til en anden dataansvarlig.

Cookies

 • Vi bruger “cookies”, som er tekstfiler, der indeholder små mængder information placeret på din enhed, som giver os mulighed for at udføre mange forskellige opgaver, såsom at identificere dig, når du besøger vores websted, opbygge en demografisk profil, lader dig navigere mellem siderne effektivt , husk dine præferencer og forbedre generelt brugeroplevelsen.
 • Du har en række værktøjer til at kontrollere cookies. Med de fleste internetbrowsere kan du slette cookies fra din computers harddisk, blokere alle cookies eller modtage en advarsel, før en cookie gemmes. Hvis du vil vide, hvordan du gør dette, så se venligst på hjælpemenuen på din webbrowser. Vær dog opmærksom på, at “fravalg” af eller frakobling af brugen af ​​cookies kan påvirke webstedets funktionalitet eller vil betyde, at du muligvis ikke kan bruge visse funktioner på webstedet. Få mere at vide om brugen af ​​cookies, og hvordan du slår cookies fra på http://www.cookiecentral.com eller www.aboutcookies.org .

 

10.  Spørgsmål

Følgende juridiske enhed er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:

 •              Blu A/S
 •             CVR-nr. 28296819
 •             Skolegade 19C
 •             2500 Valby

 

 

Danmark

 • Hvis du gerne vil udøve nogle af dine rettigheder, hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller behandlingen af dine personoplysninger, bedes du kontakte Maria David på persondata@blu.dk
 • Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, bedes du venligst kontakte os. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 33 19 32 00, e-mail dt@datatilsynet.dk